PROINGENIO

Curriculum classi e categorie

E-mail Stampa PDF

 

 

Classe Ib/Ic
€ 2.767.350,72
Classe Id € 2.536.397,04
Classe Ie € 379.940,77
Classe If € 275.000,00
Classe Ig
€ 11.938.353,72
Classe IIIa € 3.638.903,07
Classe IIIb € 1.251.503,24
Classe IIIc € 5.356.984,38
Classe IVc € 7.835.233,76
Classe VIa € 18.475.651,38
Classe VIIa € 4.200.000,00
Classe VIII € 3.259.405,34
Classe IXa € 9.737.221,66
   
   
 
Home Referenze Curriculum classi e categorie